Skoletjeneste

På Boserupgård Naturcenter er alle forløb skræddersyet til hver enkelt klasse. Det betyder, at vi ikke har faste forløb, som man kan booke

Sådan laver vi et forløb sammen

Boserupgård Naturcenter er Roskilde Kommunes udviklingscenter for udeskole og naturvejledning med plads til gode aktiviteter og arrangementer.

På naturcentret kan alle folkeskoler i Roskilde få gratis hjælp til at lave spændende undervisning i skoven indenfor alle fag.

Book et forløb MED udeskolevejleder

Hvis du gerne vil gennemføre et udeskoleforløb sammen med din klasse på Boserupgård Naturcenter og/eller i jeres nærområde, så udfyld bookingformularen fra nedenstående link.

Når vi modtager mailen, så bliver du snarest muligt kontaktet af en af vores natur- og udeskolevejledere. Sammen aftaler vi derefter nærmere om, hvordan besøget skal forløbe, og hvilken rolle, I ønsker udeskolevejlederen skal spille i undervisningen.

Book et forløb UDEN udeskolevejleder

Det er også muligt selv at stå for et forløb og kun benytte udstyr og faciliteter ved Boserupgård Naturcenter. Husk at vælge denne mulighed, når du udfylder bookingformularen fra nedenstående link.

Praktiske informationer

Her kan du se eksempler på forløb

Eksempler på forløb

Udeskole

Hvis jeres klasse ønsker at arbejde med faste udeskoleforløb vil Boserupgård Naturcenter gerne støtte med rådgivning, ramme til udeundervisning og eventuelle kursusforløb

Skovmatematik

Måling af højde på træer med forskellige metoder, arbejde med geometriske figurer i naturen og aldersbestemmelse af træer

Historiske forløb

Find kulturhistoriske spor i skoven, lav tidslinjer, mal mel, skyd med bue og pil, rist runer i bøg m.m.

Digtekunsten

Find inspiration til digte i naturen

Dissektion

Sammenlignende anatomi og evt. mad over bål efterfølgende

Biodiversitet

Biotopsundersøgelser i forskellige dele af skoven, hvor der er fokus på artsdiversitet, habitater, specialisering hos arter m.m.

Samarbejdsøvelser

Forskellige øvelser (bemandede og ubemandede) om samarbejde, logik og matematik

Orienteringsløb

Orienteringsklubben Roskilde har lavet to løb med faste poster i skoven med udgangspunkt i Boserupgård Naturcenter.

På naturcentret kan I låne et klassesæt kompasser (30 stk.) og et instruktionskompas.

Orienteringsklubben Roskilde