Kig her og få det gode udeskoleforløb med Boserupgård Naturcenter

For at få det største udbytte af forløbet på Boserupgård Naturcenter, så er der nogle ting man kan forberede hjemmefra, men der er også ting man kan gøre på selve dagen.

Når I besøger Boserupgård Naturcenter med elever eller børn, er der adskillige måder at maksimere udbyttet af besøget. Vi har samlet en række tips, så både I og vi kan få den bedste oplevelse.

Boserupgård Naturcenters forløb er designet til at optimere læringspotentialet inden for hvert emne og tidsramme. Aktiviteterne begynder typisk med en mundtlig introduktion. Dernæst deltager eleverne i praktiske aktiviteter i naturen, hvor lærerne også bidrager med undervisning. Dagen afsluttes med en fælles, opsamling af resultaterne med konklusioner og perspektivering tilpasset alderstrinnet. Frokost og pauser tilpasses af udeskolevejlederen, i samarbejde med lærerne, i forhold til dagens aktiviteter. 

En optimal oplevelse på Boserupgård Naturcenter opnås, når:

  • Aktiviteten er fagligt relevant og koblet til skolens undervisning, for eksempel med en tydelig Hjemme-Ude-Hjemme-struktur og aktiv deltagelse fra faglæreren.
  • Elever og lærere er informerede om aktivitetens formål, indhold og rammer, før de ankommer.
  • Aktiviteten tillades at strække sig over den planlagte tid uden afkortning.
  • Faglærere og pædagoger deltager aktivt og inspirerer elevernes engagement.
  • Lærere og pædagoger, som kender børnene, støtter deres personlige, sociale og faglige deltagelse.
  • Læreren vurderer på forhånd, om udeskolevejlederen skal kende til specifikke udfordringer hos enkelte elever.
  • Forældre og børn er informerede om, at børnene vil være udendørs hele dagen, og at passende beklædning er vigtig.
  • Eventuelle forventninger til fri leg eller særskilte aktiviteter som hulebygning eller indsamling af materialer til julepynt placeres efter den planlagte læringsaktivitet.

Da nogle elever kan være udfordret af det ukendte, så kan I med fordel vise nedenstående film inden besøg på Boserupgård Naturcenter - alternativt dele den på Aula, så eleverne kan se den hjemme med forældrene.

Hvis den skal deles på Aula, så brug dette link: